Stig Wahlström

Vi tror på kombinationen av unik spetskompetens och engagemeng

Tre samverkande bolag inom tre produktområden
– automatik, elektronik och hydraulik

www.swautomatik.se

Tryck, Nivå, Flöde, Temperatur, Klimat, Analys, Kraft, Rörelse, Personsäkerhet

www.swelektronik.se

Kontaktdon, Kablage, Ljusledare & Opto, Kylprofiler & Kylaggregat, Fläktar, Antenner, RC- och RF-komponenter, Lådor, Handtag och Rattar

www.wahlstromhydraulik.se

Ackumulatorer, Filter, Pumpar, Miniaggregat, Radiostyrningar, Ventilblock och specialkomponenter, Ventiler